ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử, lớp 11
Đăng ngày 08/02/2012 bởi adminSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT BÌNH GIA

 

Họ và tên: ..............................................................

Lớp 11A ........

Đề: Chẵn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử, lớp 11

Năm học: 2011 - 2012

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1 (2 điểm) Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới?

Câu 2 (4 điểm) Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933? Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 lại dẫn tới nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới?

Câu 3 (4 điểm) Trong những năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại như thế nào? Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức? Quá trình phát xít hóa ở Đức khác quá trình quân phiệt hóa ở Nhật như thế nào?

 

BÀI LÀM

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT BÌNH GIA

 

Họ và tên: ..............................................................

Lớp 11A ........

Đề: Lẻ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử, lớp 11

Năm học: 2011 - 2012

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1: (2 điểm) Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của chính sách mới của Tổng thống Ru dơ ven?

Câu 2: (4 điểm) Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với Nhật? Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật diễn ra như thế nào? Vì sao Nhật lại xâm lược Trung quốc?

Câu 3: (4 điểm) Nêu hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

 

BÀI LÀM

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

ĐÁP ÁN

TRƯỜNG THPT BÌNH GIA

ĐỀ LẺ

 

Môn:    Lịch Sử   Khối 11

 

II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

 

Câu hỏi:

 Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của chính sách mới của Tổng thống Ru dơ ven?

 

 

Trả lời:

ĐA

0,5 điểm

- Để đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mĩ Rudơven đã đề ra một hệ thống các chính sách, biện pháp trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - xã hội, được gọi chung là Chính sách mới.

1 điểm

- Chính sách mới gồm một loạt các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp,… dựa trên sự can thiệp tích cực của Nhà nước.

(Học sinh phải phân tích)

0,5 điểm

- Chính sách mới của Tổng thống Ru dơ ven đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch và duy trì chế độ dân chủ tư sản ở Mĩ.

 

 

Câu hỏi:

 Nêu hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga Năm 1917? Vì sao Năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

 

 

Trả lời:

 ĐA

0,25 điểm

- Nga vn là mt nước quân ch chuyên chế, với sự thống trị của Nga hoàng và những tàn tích phong kiến nặng nề.

0,25 điểm

- 1914, nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ I và càng bộc lộ sự lạc hậu, yếu kém của đất nước.

0,25 điểm

- Nước Nga còn là “nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của chế độ Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga.

0,25 điểm

- Từ tình hình trên, nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga tiến sát một cuộc cách mạng.

0,5 điểm

- Tháng 2/1917, cuộc Cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga, với sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân thủ đô Pêtơrôgơrát. Phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước. Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.

0,5 điểm

- Nhưng ngay sau Cách mạng tháng Hai, một tình hình phức tạp đã diễn ra - đó là tình trạng 2 chính quyền song song tồn tại (Chính phủ lâm thời (tư sản) và chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính) với mục tiêu và đường lối chính trị khác nhau.

0,5 điểm

- Để giải quyết tình hình phức tạp đó, V. Lê-nin đã đề ra Luận cương tháng Tư chỉ ra mục tiêu đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

0,5 điểm

- Đêm 24/10/1917, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pêtơrôgrát. Chính phủ lâm thời bị lật đổ. Đến đầu năm 1918, cuộc cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước cùng sự thành lập Chính quyền Xô viết các cấp từ TW đến địa phương.

 

 Vì sao:

0,5 điểm

- CMDCTS tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga hoàng, nhưng lại tạo ra cục diện 2 chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời tư sản và Xô viết công-nông-binh. Hai chính quyền đại diện quyền lợi cho 2 giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại.

0,5 điểm

- Do đó yêu cầu tất yếu của lịch sử nước Nga phải tiếp tục làm cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay nhân dân lao động.

Câu hỏi:

 Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với Nhật? Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật diễn ra như thế nào? Vì sao Nhật lại xâm lược Trung quốc?

 

 

Trả lời:

ĐA

0,75 điểm

- Khủng hoảng kinh tế xuất hiện sớm hơn các nước tư bản khác (1927) đến năm 1931 kinh tế Nhật Bản đã lâm vào tình trạng tồi tệ nhất: Sản lượng công nghiệp giảm 32,5%, ngoại thương giảm 80% so với 1929, nông dân bị mất mùa phá sản, có tới 3 triệu công nhân thất nghiệp, …

0,25 điểm

- Mâu thuẫn xã hội hết sức gay gắt.

0,5 điểm

- Để thoát khỏi khủng hoảng và giải quyết những khó khăn trong nước, giới cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

0,5 điểm

- Khác với Đức, do những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền, quá trình quân phiệt hóa ở Nhật kéo dài trong suốt thập niên 30.

0,5 điểm

- Cùng với quá trình quân phiệt hóa, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Năm 1933, Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc.

0,5 điểm

Nhật Bản nhen lên lò lửa chiến tranh đầu tiên trên thế giới.

 

 - Vì sao:

0,5 điểm

 + Nhằm khắc phục những khó khăn của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa.

0,5 điểm

 + Thị trường Trung Quốc rộng lớn, nõi tập trung 82% tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật, luôn là đối tượng mà Nhật muốn độc chiến từ lâu.

 

 

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

ĐÁP ÁN

TRƯỜNG THPT BÌNH GIA

ĐỀ CHẴN

 

Môn:    Lịch Sử   Khối 11

 

II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

 

Câu hỏi:

 Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới?

 

 

Trả lời:

ĐA

0,5 điểm

- Hoàn cảnh: Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn: nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị - xã hội không ổn định, bạo loạn xảy ra khắp nơi.

1 điểm

- Nội dung: Tháng 3/1921, V.I. Lênin đề ra chính sách kinh tế mới, bao gồm các chính sách quan trọng về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ; trong đó quan trọng nhất là: thay thế chế độ trưng thu lượng thực thừa bằng chế độ thu thuế lượng thực; cho phép tự do buôn bán nhằm khôi phục, đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn; tư nhân và tư bản nước ngoài được khuyến khích kinh doanh, đầu tư ở Nga dưới sự kiểm soát của Nhà nước, Nhà nước chỉ nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

0,5 điểm

- Ý nghĩa: Chính sách kinh tế mới đã thu được những kết quả to lớn: nền kinh tế nước Nga đã được khôi phục và đưa lại sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế  nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

 

 

Câu hỏi:

 Nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933? Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 lại dẫn tới nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới?

 

 

Trả lời:

ĐA

1 điểm

- Nguyên nhân: sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận không tương xứng với việc cải thiện đời sống cho người lao động, dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng (khủng hoảng thừa).

1 điểm

- 10/1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ thế giới tư bản. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử của CNTB và gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội đối với các nước tư bản và các thuộc địa.

 

 - Vì sao:

1 điểm

- Các nước tư bản đều ra sức tìm lối thoát khỏi khủng hoảng và duy trì ách thống trị của giai cấp tư sản. Các nước như Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành những cải cách về kinh tế - xã hội. Các nước khác như: Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm kiếm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới với việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít – nền chuyên chế khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất

1 điểm

- Quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới

 

 

Câu hỏi:

 Trong những Năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị, đối ngoại như thế nào? Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức? Quá trình phát xít hóa ở Đức khác quá trình quân phiệt hóa ở Nhật như thế nào?

 

 

Trả lời:

ĐA

 

 + Chính sách:

0,5 điểm

-  Về chính trị: Chính phủ Hítle công khai đàn áp, truy nã các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức, tuyên bố  hủy bỏ Hiến pháp Vaima.

0,5 điểm

-  Về kinh tế: Đẩy mạnh việc quân sự hóa nền kinh tế nhằm phục vụ chiến tranh xâm lược.  1938, tổng sản lượng công nghiệp tăng 38% so với trước khủng hoảng và đứng đầu châu Âu về sản lượng thép và điện.

1 điểm

-  Về đối ngoại: Chính quyền Hítle ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, nhất là năm 1935 khi ban hành lệnh tổng động viên, thành lập quân đội thường trực và triển khai các hoạt động xâm lược ở châu Âu.  Tới 1938, nước Đức đã trở thành một xưởng đúc súng và một  trại lính khổng lồ và bắt đầu triển khai các hành động chiến tranh xâm lược.

 

 + Vì sao:

0,25 điểm

 - Đức là quê hương của chủ nghĩa quân phiệt

0,25 điểm

 - Chịu hậu quả nặng nề của CTTG I và khủng hoảng kinh tế

0,25 điểm

 - Được sự ủng hộ của giới đại tư bản

0,25 điểm

 - Sự từ chối hợp tác với Đảng Cộng sản của Đảng Xã Hội dân chủ

 

 + So sánh:

0,5 điểm

 - Ở Đức quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ chế độ DCTS đại nghị sang chế độ độc tài phát xít. Ở Nhật do tồn tại của Thiên hoàng, quá trình phát xít hóa là quá trình quân phiệt hóa BMNN và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

0,5 điểm

 - Quá trình phát xít hóa ở Đức diễn ra trong thời gian ngắn. Ở Nhật quá trình phát xít hóa kéo dài trong suốt thập niên 30.

 

 Các tin bài khác


1