Kiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng
Đăng ngày 07/02/2014 bởi adminKiểm điểm phê bình và tự phê bình gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng

                                                                             Tác giả: Thanh Thiện

Thực hiện kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 16/12/2013 của Tỉnh ủy Lạng Sơn v/v kiểm điểm tự phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng. Sáng ngày 19/1/2014 Chi ủy Chi bộ trường THPT Bình Gia tổ chức kiểm điểm tự phê bình gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng đảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và  đội ngũ cán bộ, đảng viên, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên năm 2013.

phe1.jpg

Toàn thể chi bộ làm lễ chào cờ

Đến dự và chỉ đạo có đ/c Nông Chí Rong  Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Huyện Bình Gia cùng toàn thể chi ủy và các đảng viên trong chi bộ.

phe2.jpg

Đ/c  Giang Tiến Minh Bí thư chi bộ đọc báo cáo kiểm điểm trước chi bộ

Để chuẩn bị tốt cho công tác tự kiểm điểm, Chi ủy chi bộ đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cá nhân lãnh đạo cấp ủy, nhà trường và đồng thời lấy phiếu đóng góp ý kiến của quần chúng cho từng đảng viên trong Chi bộ: kết quả lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy, lãnh đạo đạt trên 46% số phiếu tín nhiệm cao và trên 50% số phiếu tín nhiệm. Qua các ý kiến đóng góp của quần chúng, chi ủy có căn cứ để nhìn nhận và giúp đỡ đảng viên khi kiểm điểm.

phe3.jpg

Đ/c Nông Thị Hồng chi ủy viên – Phó hiệu trưởng đọc báo cáo kiểm điểm trước chi bộ

Các ý kiến đóng góp của đảng viên đều nhất chí cao với báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy và kiểm điểm của từng đồng chí trong chi ủy, một số ý kiến về vấn đề tổ chức khoa học các buổi sinh hoạt, hội họp, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Những điều đảng viên không được làm.

Các đồng chí trong chi ủy đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nông Chí Rong và những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 phe4.jpg

Đ/c Nông Chí Rong Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện Bình Gia, phát biểu chỉ đạo hội nghị kiểm điểm.

Kết quả: Chấm điểm chi bộ trên 5 tiêu chuẩn đạt 97 điểm.

Cá nhân đảng viên được đánh giá là 23 đồng chí, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 20/23 đạt 87%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2/20 đạt 10%.Các tin bài khác


1 2