Tổ chức bộ máy trường THPT Bình gia
Đăng ngày 25/10/2011 bởi adminTổ chức bộ máy năm học 2011 – 2012

TRƯỜNG THPT BÌNH GIA

1. Chi bộ đảng có 20 đảng viên

 Ban chi ủy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

ĐT cơ quan

ĐT nhà riêng

ĐT di động

1

Giang Tiến Minh

Bí thư

Phụ trách chung

0253.836145

0253.834108

0914.539.685

2

Nông Thanh Thiện

Phó bí thư

Sử lý công văn, quản lý hồ sơ

 

0253.834966

0945.070.382

3

Hà Thị Hải Hà

Chi ủy viên

Phụ trách tài chính

0253. 834129

0253.836122

01236.990.388

2. Ban giám hiệu

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

ĐT cơ quan

ĐT nhà riêng

ĐT di động

1

Giang Tiến Minh

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

0253. 836145

0253.834108

0914.539.685

2

Hà Thị Hải Hà

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

0253.834129

0253.836122

01236.990.388

3

Hoàng Thị Thanh Huế

Phó hiệu trưởng

Phụ trách cơ sở vật chất

0253.834256

0253.835393

01276.722.668

4

Hoàng Thu Huyền

TKHĐ

Trợ lý - Tổng hợp

 

0253.834189 

0253.504.377

 

3. Tổ chức Công đoàn gồm:  7 tổ, 88 đoàn viên

 Ban chấp hành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

ĐT nhà riêng

ĐT di động

1

Nông Thanh Thiện

Chủ tịch Công đoàn

Phụ trách chung

0253.834966

0945.070.382

2

Liễu Thị Kim Duyên

Ủy viên

Phụ trách nữ công- VSTBCPN

 

0985.080.738 

3

Lâm Khánh Dung

Ủy viên

Phụ trách ủy ban kiểm tra

 

0945.513.818 

  

4.  Tổ chuyên môn gồm: 7 tổ

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT nhà riêng

ĐT di động

1

Phạm Thuý Ngân

Tổ trưởng tổ Hoá - Toán

0253.835.135

0989.326.173 

2

Ngô Thị Xuân

Tổ trưởng tổ Văn

0253.834108

 

3

Ngô Ấn Dương

Tổ trưởng tổ Lí-Tin - KTCN

0253.834 924

0984 872 458

4

Lê Hữu Tuấn

Tổ trưởng tổ Sinh-TD - KTNN

 

01668 436 049

5

Hoàng Thị Quyên

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

 

0943251488

6

Nông Thị Hồng

Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD

0253.834.799

01696.834799

7

Lê Xuân Việt

Tổ trưởng tổ Hành chính

0253.504.371

0165.2020.884

 

5. Tổ chức đoàn TN gồm: 34 chi đoàn, BCH có 15 đ/c

Ban thường vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

ĐT di động

1

Vi Văn Thắng

Bí thư

Phụ trách chung

0972.924.749

2

Trần Thanh Sơn

Phó bí thư

Phụ trách VN-TDTT,

0944.002.282

3

Liễu T Kim Duyên

Phó bí thư

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng .

0985.080.738

4

Nguyễn T Tuyết Mai

Ủy viên

Soạn và phát những bài hát theo yêu cầu + Tin ATGT đường bộ

0986.070.106

5

Vi Thị Thu Hằng

Ủy viên

Viết tin bài đưa lên trang thông tin của trường.

01674.679.661

 Các tin bài khác


1