Danh sách Tổ - Văn phòng - Trường THPT Bình Gia Năm học 2012-2012
Đăng ngày 06/11/2012 bởi adminDANH SÁCH NHÂN VIÊN

 

Tổ - Văn phòng - Trường THPT Bình Gia Năm học 2012-2012

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng

Năm sinh

Chuyên ngành

Đào tạo

Năm vào

Ngành

Ghi chú

1

Lê Xuân Việt

05/11/1971

TC Văn thư

01/09/1997

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hường

21/09/1976

TC kế toán

01/10/2003

 

3

Hoàng Thúy Vìn

19/12/1959

TC kế toán

01/06/1977

 

4

Hoàng Văn Huỳnh

05/12/1982

TC thư viện

01/02/2007

 

5

Dương Thị Nguyệt

28/06/1987

TC Y tế

01/09/2011

 

6

Mai Kim Hường

01/01/1978

TC kế toán

01/04/2008

Tổ phó

7

Phương Thị Tuyết Nhung

22/07/1986

TC thiết bị

01/09/2011

 

8

Hoàng Văn Huy

08/02/1968

Chưa qua đào tạo

12/11/1996

 

9

Hoàng Văn Hải

29/09/1964

Chưa qua đào tạo

01/09/2003

 

10

Hoàng Đăng Tuệ

01/04/1974

Chưa qua đào tạo

01/01/2012

 

 Các tin bài khác


1