Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013
Đăng ngày 29/10/2012 bởi admin1. Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013

 

STT

            Họ và tên

   Chức danh

   Chi đoàn

1

Trần Thanh Sơn

Giáo viên

Giáo viên

2

Liễu Thị Kim Duyên

Giáo viên

Giáo viên

3

Hoàng Mạnh Hùng

Giáo viên

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên

Giáo viên

5

Trần Lê Anh

Giáo viên

Giáo viên

6

Chu Ái Vân

Học sinh

12A1

7

Hoàng Thị Liền

Học sinh

12A10

8

Lưu Thị Hồng Mơ

Học sinh

12A7

9

Dương Thị Thủy

Học sinh

12A3

10

Hoàng Văn Tuân

Học sinh

11A10

11

Lương Thị Diệp

Học sinh

11A11

12

Hoàng Thị Du

Học sinh

11A5

13

Lăng Thị Bích Chầm

Học sinh

11A3

14

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Học sinh

10A11

15

Hoàng Thị Dẫn

Học sinh

10A10

 

2. Danh sách BTV Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013

 

STT

       Họ và tên

   Chi đoàn

1

Trần Thanh Sơn

Giáo viên

2

Liễu Thị Kim Duyên

Giáo viên

3

Hoàng Mạnh Hùng

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên

5

Trần Lê Anh

Giáo viênCác tin bài khác


1