DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011-2012
Đăng ngày 08/11/2011 bởi admin 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011-2012

 

Stt

Họ và Tên

Chuyên môn

Năm sinh

Năm vào ngành

Thành tích nổi bật

1

TRẦN THỊ THU BÌNH

NGỮ VĂN

1981

2004

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 

2

 

HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

 

NGỮ VĂN

 

1983

 

2007

CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH; GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH         

3

ĐINH XUÂN HẠNH

NGỮ VĂN

1981

2005

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

4

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGỮ VĂN

1977

2001

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

5

NGUYỄN T. TÂN HƯƠNG

NGỮ VĂN

1984

2007

CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH

6

NGUYỄN T.TUYẾT MAI

NGỮ VĂN

1986

2010

 

7

VI THỊ THU HẰNG

NGỮ VĂN

1990

2011

 

8

VI THỊ HUYỀN

NGỮ VĂN

1987

2011

 

9

HOÀNG THANH THẢO

NGỮ VĂN

1986

2008

LAO ĐÔNG TIÊN TIẾN

10

BÙI NGỌC TỚI

NGỮ VĂN

1976

2001

LAO ĐÔNG TIÊN TIẾN

11

LÂM THÚY VANG

NGỮ VĂN

1970

1992

CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

12

NGÔ THỊ XUÂN

NGỮ VĂN (TT)

1960

1983

GIÁO VIÊN GIỎI CẤP NGÀNH

 

 Các tin bài khác


1