DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ - NĂM HỌC 2011
Đăng ngày 08/11/2011 bởi adminDANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÍ – TIN – CÔNG NGHỆ

NĂM HỌC 2011-2012

Stt

Họ và Tên

Chuyên môn

Năm sinh

Năm vào ngành

Thành tích nổi bật

1

Giang Tiến Minh

Vật lí (H.trưởng)

22/3/1960

1/9/1982

CSTĐ cấp tỉnh

2

Ngô Ấn Dương

Vật lí (T.T)

20/8/1957

1/10/1996

 CSTĐCS

3

Hoàng Thị Bích

 Vật lí

30/6/1969

9/1993

 LĐTT

4

Lâm Khánh Dung

Vật lí

13/5/1969

10/1992

LĐTT

5

Phạm Ngọc Lợi

Vật lí

28/11/1984

1/9/2007

GV Giỏi cấp tỉnh

6

Tạ Thị Hạnh

Vật lí

4/7/1986

20/8/2010

 

7

Nguyễn Đức Lộc

KTCN

1/6/1985

1/10/2010

 

8

Nguyễn Minh Hải

Tin (T. phó)

28/7/1986

15/10/2008

LĐTT

9

Vy Thị Nga

Tin

13/5/1983

15/6/2006

LĐTT

10

Nông Ngọc Linh

Tin

10/11/1987

22/12/2010

 

11

Lương Văn Thu

Tin

4/4/1981

1/1/2007

 

12

Lê Đức Thuận

Tin

29/1/1979

1/1/2011

 

13

Hoàng Văn Chung

Tin

4/5/1977

20/11/2010

 

 Các tin bài khác


1