DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: SINH – TD – CÔNG NGHỆ - QP Năm học 2011 – 2012
Đăng ngày 25/10/2011 bởi adminDANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: SINH – TD – CÔNG NGHỆ - QP

Năm học 2011 – 2012

 

STTHọ và tên

Chuyên môn

Năm sinh

Năm vào ngành

Thành tích nổi bật

1Lê Hữu Tuấn

Sinh học (TT)

1982

2005

GV giỏi cấp tỉnh, CSTĐCS

2Hoàng Văn Việt

Sinh học

1983

2009

LĐTT

3Lý Văn Lành

Sinh học

1985

2009

 

4Hà Thị Hoà

Sinh học

1975

1997

GV giỏi cấp tỉnh, CSTĐCT

5Vũ Thị Thu Hằng

Sinh học

1984

2011

 

6Dương Thị Cứu

Thể dục (TP)

1965

1997

CSTĐCS

7Nông Thanh Thiện

Thể dục

1957

1980

CSTĐCS

8Hoàng Tuấn Anh

Thể dục

1986

2010

LĐTT

9Dương Công Đạt

Thể dục

1985

2008

LĐTT

10Hoàng Mạnh Hùng

Thể dục

1984

2006

LĐTT

11Trần Thanh Sơn

Thể dục

1984

2006

GV chủ nhiệm giỏi, LĐTT

12Hoàng Văn Phong

Thể dục

1986

2011

 

13Trần Văn Hùng

Công nghệ

1981

2004

LĐTT

14Mông Thị Ngà

Công nghệ

1985

2010

 

15Vi Văn Thắng

GDQP

1979

2001

LĐTT

 Các tin bài khác


1