KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN
05/11/2012
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔNKẾ HOẠCH XD VƯỜN LÂM SINH
05/11/2012
KẾ HOẠCH XD VƯỜN LÂM SINHKế hoạch đào tạo thạc sĩ giai đoạn 2013-2020
01/11/2012
Kế hoạch đào tạo thạc sĩ giai đoạn 2013-2020DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011-2012
22/10/2012
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011-2012Triển khai cuộc thi viết về “Gương sáng nhà giáo Xứ Lạng”
16/04/2012
Thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGD ĐT ngày 12/8/2011 của Bộ GD ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012; hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012), Sở giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi viết về “Gương sáng nhà giáo Xứ Lạng”1 2