TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH GIA NGÀY ẤY - BÂY GIỜ
01/11/2016
Trường trung học phổ thông Bình Gia (tiền thân là trường cấp 3 Bình Gia) được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang vào giai đoạn ác liệt nhất. Ngày đầu mới thành lập trường (tại Nà Làng, Yên bình - Xã Tô Hiệu) chỉ có 2 lớp (01 lớp 9 được chuyển từ trường cấp 3 Bắc Sơn về và 01 lớp 10 tuyển mới của huyện), với gần 80 học sinh, phòng học chủ yếu là các gian nhà lợp máng, vách đất dựng tạm.Trường THPT Bình Gia đang từng bước khởi sắc đi lên
24/10/2013
Trường THPT Bình Gia được thành lập vào tháng 11 năm 1966, trong hoàn cảnh đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt. Những năm đầu, trường đóng trên một khu đất lọt giữa khe núi của vùng Nà Làng-Yên Bình thuộc xã Tô Hiệu, Bình Gia.1